Köpeavtal PRIVATKUNDER i Sverige

Du måste ha fyllt 18 år för att handla.

Betalningsvillkor Du kan handla med Faktura eller Kreditkort,  Vid köp med faktura görs en sedvanlig kreditkontroll första gången du handlar.
Leveranstid Normal leveranstid tills du har mottagit varorna är cirka 3-7 arbetsdagar. Under högsäsong kan det ta längre tid.
Leveranssätt Vi skickar beställningar med Postpaket/Mypack/Brev/DHL/Schenker
Fraktkostnader Vi debiterar en enhetlig frakt- och expeditionsavgift på 50:-
Slutsålda varor Om vi vet att en vara som du beställt är slutsåld, men kommer hem inom kort, gör vi en restorder. Den restnoterade varan levereras sedan utan extra kostnad till dig
Returrätt Du har full returrätt inom 14 dagar (på hela, obrutna förpackningar) från det att du mottagit varorna. Du betalar själv returfrakten. För återbetalning - ange ditt postgiro-, bankgiro-, personkonto- eller bankkontonummer.
Reklamationer Upptäcks fel på varan, om det saknas något i försändelsen eller om du har mottagit fel vara skall detta reklameras till oss senast 15 dagar efter det att du mottagit ditt paket. Kontakta alltid oss innan du returnerar något. Om vi har gjort fel ersätter vi givetvis Dina fraktutlägg.
Skador på paket och oavhämtade paket Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till postkontoret eller annan transportör och göra en skadeanmälan. Hämta ej ut ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till postens eller transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med posten eller transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss. Har du beställt och ej hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss (paket ca 14 dgr, brev 14 dgr), så fakturerar vi dig 300:- för vårt arbete med hantering av varorna.
Personuppgiftslagen Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (GDPR).

UneCare of Sweden AB är,  enligt den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla den 25 maj 2018, och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden/återförsäljare eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.

Personuppgifterna kan komma att användas av oss för att se dina tidigare beställningar och köp etc. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet/beställningen och även så som betalningslösningar, affärs- och logistiksystem.

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av UneCare of Sweden AB för marknadsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för företagets berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja tjänster och varor samt bibehålla en god kundkontakt.

Konsument/återförsäljare som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för profilering kan när som helst meddela UneCare of Sweden AB som då upphör med detta.

UneCare of Sweden AB bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de permanent. Uppgifterna kan dock i de flesta fall behöva sparas även därefter, till exempel för bokföringsändamål, enlig gällande lag skall uppgifterna sparas i 7 år eller då en pågående utredning eller tvist är öppen, då sparas de i 10 år eller så länge ärendet är öppet.

Kunden eller återförsäljare har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av UneCare of Sweden AB. Kunden eller återförsäljare kan även begära rättelse. Kunden eller återföräsljare har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter. Kund eller återförsäljare som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst meddela UneCare of Sweden AB.

UneCare of Sweden AB är skyldig att tillse att den information som behandlas inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.

UneCare of Sweden AB säljer ingen information vidare till tredje part.

 
 
2018-06-23